Information

Emil Skogfält

  • 2001.06.11 - 2022.04.30

Vi vill bara göra dig uppmärksam på att begravningen ägt rum. Du kan fortfarande lämna en minnesgåva, men tänk på att du kan behöva förmedla gåvobladet till anhöriga själv.


Välj gåva

Möjlighet till donation har löpt ut 2022-05-19
Vänligen Kontakta administratören här.